Kontakt:

kniznica@ecav.sk

Adresa:

Palisády 46
810 00 Bratislava


Pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci Centra histórie ECAV
Mgr. Martin Fajmon, knihovník