Ústredné orgány ECAV a dištrikty

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a dištrikty

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 1919-2000, 44,1bm

Nemecká evanjelická cirkev a. v. v Slovenskej republike, 1939-1945, 1,25bm

Preddunajský dištrikt, 1865-1916, 16bm (1bm)

Západný dištrikt ECAV na Slovensku, 1919-1990, 24bm


Senioráty ECAV na Slovensku

Bratislavský župný seniorát, 1790-1923, 4,5bm

Bratislavský mestský seniorát, 1793-1923, 1bm

Bratislavský slovensko-maďarský seniorát, 1923-1945, 1,76bm

Bratislavský seniorát, 1946-2002, 11,13bm

Nitriansky seniorát II., 1953-1964, 0,44bm


Cirkevné zbory ECAV na Slovensku

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava, (1511) 1606-1923, 9,63bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – nemecko-maďarský, 1924-1945, 4,1bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – slovenský, 1928-1970, 9,9bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Čelovce, 1784-2009, 1,6bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dunajská Streda, 1812-1958, 1bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hlohovec, 1965-2000, 5 bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horné Zelenice, 1784-1998, 1,25bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra – nemecký, 1623-1939, 4,88bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra – slovenský, 1672-1953, 4bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mostová, 1948-2007, 1bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany, 1949-2003, 1bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senec, 1947-2002, 1,3bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Jur, 1781-1980, 2,7bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pezinok – Grinava, 1846-2011, 2,4bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pusté Úľany, 1750-1998, 3,25bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľké Leváre, (1748) 1793-2000, 1,5bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľké Úľany – Jelka, 1948-1993, 1bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľký Grob – Čataj, 1786-1983, 1,4bm

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové, 1800-1960, 3bm

 

Školy

Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta, 60.-90. roky 20. stor., 0,62bm

Teologická akadémia Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, 19.-20. stor., 0,25bm

Teologická vysoká škola Evanjelickej augsburského vyznania cirkvi na Slovensku, 1921-1930, 0,05bm


Spolky a spoločnosti

Dramatický klub Štefánik, 1933, 0,01bm

Maďarský osvetový spolok – sekcia histórie a archeológie, 1913, 0,01bm

Maďarský protestantský literárny spolok, 20. stor., 0,12bm

Musikverband, 1940-1944, 7,4bm

Presburger Singverein, 1875-1935, 0,63bm

Slovenská evanjelická jednota, 20. stor., 0,1bm

Spolok žien evanjelických farárov, 1937-1947, (1 arch. škatuľa)

Spoločnosť priateľov Jána Maliarika, (1938-1942) 1984-2001, 0,25bm

Spolok žien evanjelických farárov, 1937-1947, 0,1bm

Štúrova evanjelická spoločnosť, 1948-1951, 0,01bm

Ústredie Hurbanovej spoločnosti,1927, 0,01bm

Ústredie slovenského evanjelického študentstva, 1933-1941, 0,13bm

Všeobecná vnútromisijná a pastorálna konferencia, 1908-1950, 0,25bm

Zväz evanjelickej mládeže, 1924-1949, 8,5bm


Podporné fondy, podporovne, základiny

Podporoveň Novohradského seniorátu, 1895-1899, 0,1bm


Charitatívne zariadenia, diakonia

Evanjelický sirotinec v Modre, 1905-1951, 1,25bm

Spolok slovenskej evanjelickej diakonie, Materský domov diakonís, 1937-1948, 0,1bm


Médiá, publicistika

Evanjelická mediálny program, 2000-2008, 5bm

Evanjelický posol spod Tatier, 1970-1993, 0,25bm

Vydavateľstvo časopisu „Stráž na Sione“,(1888) 1894-1950, 0,75bm

Tranoscius, 1898-1999, 12bm


Osobné fondy

Július Adamiš, 1919-1968, 1,38bm

Darina Bancíková, 1962-1963, 0,25bm

Alexander Barica, 1931-1994, 0,75bm

Ján Beblavý a rodina, 20. stor., 0,66bm

Béla Biszkup, 1881-1897, 0,13bm

Martin Braxatoris Sládkovič ,1892-1903, 0,05bm

Juraj Daxer, 1893-1910, 0,05bm

Július Dérer, 1906-1950, 0,88bm

Ludvig Falb, 1910-1945, 0,13bm

Karol Gábriš, 1939-1983, 1,25bm

Pavel Gabriš, 2. ½ 20. stor., audionahrávky

Tomáš Gál, 2. ½ 20. stor., 1,37bm

rodina Heffner, 19. stor., (0,01bm)

Miloš Hodža, 20. stor., 0,01bm

Karl Hollerung, 20. stor., 0,01bm

Alfréd Hollerung, 20. stor., 0,01bm

Pavel Horniak, (16. stor.-1911) – 1975, 3,5bm

Aladár Hornyánszky, 1922-1935, 0,63bm

Július Janko, 20. stor., 0,2bm

Jozef Juráš, 1950-1971, 0,5bm

Štefan Krčméry, 1910-1950, 0,25bm

rodina Kušnírová, 1927-2000, 0,1bm

Adolf Nátan Kuzma, 1831-1889, 0,1bm

Samuel Kuzma ml., 1831-1858, 0,1bm

Ján Kvačala, 1925-1934, 0,25bm

Andrej Kvas, 20. stor., 0,2bm

Ján Lajčiak, 1917, 0,5bm

Eugen Mičovský, 1944-1979, 0,05bm

Daniel Minich, 1851-1895, 0,5bm

Michal Institoris Mošovský, 1775-1803, 0,13bm

Ida Nittschinger, 1935-1957, 0,25bm

Pavel Pivko, 20. stor., 0,5bm

Henrich Pröhle, 1898-1935, 0,63bm

Pavol Proksa, 20. stor., 0,13bm

Viliam Raab, (1610-1899) 20. stor., 0,87bm

Fedor Ruppeldt, 1908-1947, 0,37bm

Karol Rafanides, 1844-1867, 0,1bm

Johannes Scherer, 1903-1938, 0,1bm

Ján Schmidt, 1886, 1914-1918, 0,25bm

Karl Eugen Schmidt, 1900-1945, 1bm

Ján Schulc, 1831-1853, 0,125bm

Roland Steinacker, 1908-1942, 1,63bm

Ľudovít Šenšel st., 1939-20. stor., 0,25bm

Ondrej Urbanovič, 1791-1862, 0,13bm

Ján Vansa, 1878-1907, 0,38bm

Daniel Veselý, (16. Stor-1789) 2. pol. 20. stor., 0,13bm

Otto Vízner, 1949-1988, 0,1bm

Ján Zeman, 1911-1961, 0,1bm


Zbierky

Zbierka albumov, 19.-20. stor., 0,25bm

Zbierka zvukových záznamov, 2001-2004

Zbierka fotografií, 1921-2002

Zbierka fragmentov osobných fondov, 19. stor-20. stor, 0,25bm

Zbierka rukopisných kázní, 1754-1915, 0,13bm

Zbierka máp, 19.-20. stor., 0,05bm

Zbierka materiálov vnútromisijného výboru, 2. pol. 20. stor., 0,5bm

Zbierka plagátov GBÚ, 21. stor., 0,1bm

Zbierka plagátov rôznej proveniencie, 2006-2015, 0,1bm

Zbierka písomností týkajúcich sa pozemkovej reformy, 20. stor., 0,37bm

Zbierka prác študentov teológie, 19.-20. stor., 0,1bm

Zbierka slovacikálnych rukopisov, 1605-2. ½ 19. stor., 0,05bm

Zbierka starších rukopisov a tlačí k dejinám ECAV na Slovensku 18.-19. stor. , 0,37bm

Zbierka videokaziet, 1998-2006

Zbierka zápisníc z generálnych konventov ECAV v Uhorsku, 1795-1916, 0,25bm

Zbierka zápisníc z konventov Preddunajského dištriktu, 1784-1913, 0,37bm

Zbierka zápisníc zo seniorálnych konventov, 1919-2002, 3,8bm

Zoznamy obetí a strát z prvej svetovej vojny, 1914-1918, 1,38bm