„Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme, totiž o Slove života.“ 1J 1,1

O nás

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku je múzejným zariadením, ktoré vzniklo 19. júna 2020, kedy generálne presbyterstvo ECAV schválilo jeho štatút. Následne bolo zaregistrované v evidencii múzejných zariadení Slovenského národného múzea pod evidenčným číslom ZMP/4/2020.

O potrebe múzea sa začalo hovoriť už v období prvej republiky, túto myšlienku sa ale vtedy nepodarilo zrealizovať. S nástupom komunizmu bola odsunutá do zabudnutia. O zriadení múzea ECAV sa začalo opäť intenzívne premýšľať a diskutovať po páde komunistického režimu. V roku 1999 Synoda ECAV prijala Cirkevný zákon 1/1999 o cirkevnom múzeu, ktorým bolo de jure zriadené Múzeum ECAV. Sídliť malo v budove bývalého evanjelického lýcea v Levoči. Tento zákon však nebol nikdy realizovaný v praxi, múzeum teda nezačalo reálne existovať, ani pôsobiť.

Múzejné zariadenie našej cirkvi pod názvom Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku vzniklo až po vyše dvadsiatich rokoch. V letných mesiacoch roku 2020 sa pristúpilo k inštalácii provizórnej stálej expozície z dejín Lutherovej reformácie na území Slovenska. Od septembra sa zároveň začalo s prípravou jej doplnenia a modernizácie, ktorá bola realizovaná v spolupráci s občianskym združením HELP. Tieto práce boli ukončené a odovzdané 2. decembra 2021. Autorom expozície je Mgr. Martin Kováč, autorom výtvarno-priestorového riešenia Mgr. art. Karol Prudil.

Stála expozícia umiestnená na prvom poschodí a čiastočne aj na prízemí budovy na Palárikovej 20 v Bratislave, ktorú zdieľa s Ústredným archívom ECAV, pozostáva z výstavných exponátov, mobiliáru a informačných panelov. Medzi exponátmi dominujú archívne dokumenty a historické knižničné dokumenty z fondov Ústredného archívu ECAV, ktoré sú doplnené predmetmi kultúrnej hodnoty z prostredia ECAV. Predmety kultúrnej hodnoty sú zväčša zapožičané.

Úlohou nášho múzejného zariadenia je popri odbornom spracovávaní predmetov kultúrnej hodnoty hlavne vzdelávať, šíriť osvetu, sprostredkovať dotyk s minulosťou. Tomu sme podriadili koncipovanie doplnenej a modernizovanej expozície z dejín reformácie na našom území, ako aj z dejín evanjelickej cirkvi. Autori sa snažili vytvoriť priestor, v ktorom môžu návštevníci premýšľať o svojich životoch, načerpať nové vedomosti, pýtať sa na svoju identitu, počuť evanjelium.


Adresa:
Palárikova 20
811 04 Bratislava

Otváracie hodiny:
streda   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
štvrtok   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
piatok   12:00-16:00 (posledný vstup 15:30)

KONTAKT
archiv@ecav.sk

Pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci Centra histórie ECAV – 0905 369 117