Kontakt:

archiv@ecav.sk

Adresa:

Palárikova 20
811 04 Bratislava

Pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci Centra histórie ECAV – 0905 369 117