Interaktívne prehliadky múzea

Interaktívne prehliadky múzea

Počas letných mesiacov je Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku, Palárikova 20 v Bratislave, otvorené aj pre malých zvedavcov. Pozývame deti s rodičmi, ale aj účastníkov detských či mládežníckych táborov, na INTERAKTÍVNU prehliadku. 

Dňa 7. júla 2022 sme v Múzeu Lutherovej reformácie na Slovensku privítali 44 detí spolu s ich vedúcimi z detského denného tábora, ktorý uplynulý týždeň organizoval Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska. Interaktívnym spôsobom sme im porozprávali životný príbeh Martina Luthera. Deti sa mali možnosť nie len zoznámiť zo základnými faktami zo života tejto veľkej postavy dejín, vidieť jeho portréty a obrázky miest, na ktorých pôsobil, ale aj vytlačiť si vlastné meno, zasúťažiť si pri skladaní biblického verša, či hádaní názvu jednej z piesní, ktorú napísal. Takmer 40 minútová interaktívna prehliadka mala veľký úspech, čo nás teší. Deti si odniesli nové vedomosti, ale aj povzbudenie nasledovať Pána Ježiša po celý svoj život. Modlime sa za ne, aby sa tak dialo!
Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku je otvorené aj počas letných prázdnin v určených otváracích hodinách, pre organizované skupiny aj v iných dohodnutých termínoch. Pozývame srdečne jednotlivcov, i skupiny, deti, mládež, dospelých i vekom starších. Máte sa načo tešiť. "Našimi bránami" od otvorenia v marci až doposiaľ prešlo 210 návštevníkov. Tešíme sa na Vás.


Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

Otváracie hodiny:
streda   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
štvrtok   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
piatok   12:00-16:00 (posledný vstup 15:30)

KONTAKT
archiv@ecav.sk

Adresa:
Palárikova 20
811 04 Bratislava

Pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci Centra histórie ECAV – 0905 369 117
Mgr. Michal Šedovič, kurátor – 0918 828 024